Arbetet med Södra Ladugårdsängen påbörjat

Botrygg har nu påbörjat markarbetet på projektet Södra Ladugårdsängen/Brf Flygaren. Arbetet i detta skede består av pålning och schaktning. Markarbete pågår en bit in på 2017 när arbete med bottenplattan tar vid.

Det är redan nu bara ett fåtal lediga lägenheter kvar i projektet. Projektet består av totalt 82 bostadsrättslägenheter i storlekarna 30-131 kvadratmeter.

 

Vart är vi nu?