Månadsrapport juni, Brf Flygaren

I skrivande stund pågår montage av ytterväggar på plan ett, samt mellanbjälklag plan två i det som ska bli trapphus 1-3. I trapphus 4-5 har montering av mellanbjälklag på entréplan påbörjats. Byggnationen fortskrider därmed enligt plan.

Vart är vi nu?