Montering av källarväggar på Brf Flygaren

Byggnationen av Brf Flygaren fortgår enligt plan. Just nu pågår arbete med källarväggar samt montage av bjälklag.

Tillvalsevent anordnas i Länsförsäkringars lokaler på Drottninggatan torsdagen 20 april, kl. 16.00-19.00. Där har ni chansen att kika och känna på delar av Botryggs standard- och tillvalsmaterial.
Lägenheter om 2 rok eller större ges möjlighet att välja tillval. Alla kunder, oavsett lägenhetsstorlek, är självklart välkomna till eventet. Anmälan görs till mäklare Henrik Mörck, 0707-644154 eller henrik.morck@LFbergslagen.se. Erbjudandet som skickats ut gällande komfortvärme i badrum gäller samtliga lägenheter.

I slutet på nästa vecka (13-14 april) kommer ni få inloggningsuppgifter till den digitala tillvalsväljaren.

Vart är vi nu?