Påminnelse tillval

Vi vill påminna er om att idag är sista dag för tillval. Ni som önskar standardval i lägenheten skickar e-post till tillval@botrygg.se och meddelar detta.
Ni som har för avsikt att göra tillval måste skicka in era handlingar (via post) snarast.